Varukorg

Personuppgiftspolicy

Sweseeds.com värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Sweseeds.com följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Sweseeds.com samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Sweseeds.com, Nordic Trade Tower AB, 556747-6766, Solna Strandväg 7, 171 54 Solna, Sverige, info@sweseeds.com, 08-730 00 70, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


KONTOINFORMATION
Du behöver inte registrera ett konto hos oss för att handla, om du inte vill. Du kan välja att handla som gäst utan att registrera dig. Det enda vi behöver från dig vid beställning är din adress och kontaktuppgifter. Genom att skapa ett konto kan du handla snabbare, se din orderstatus och orderhistorik, skapa önskelista, samla bonuspoäng samt ha tillgång till en smidigare returhantering.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller som vi samlar in på vår hemsida genom cookies (se nedan för mer information) i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Sweseeds.com behandlar är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, språk, betal- och köphistorik, IP-adress, webbläsare, operativsystem, besöksstatistik samt personnummer för dig som har enskild näringsverksamhet. (Org.nr för företag som inte är enskild näringsidkare som tex AB, HB m.m.) För privatpersoner sparar vi inte personnummer. Vid val av faktura/delbetalning som betalmetod från Billmate i kassan så hanteras ditt personnummer av Billmate.

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund på något av följande sätt:

- Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev eller SMS
- Kontakta vår kundservice via e-post på info@sweseeds.com


HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna används framförallt för att kunna hantera din order och leverera ditt paket men kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra hemsidan, betalningslösningarna och betalningsprocessen. Personuppgifter som insamlas av oss kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Sweseeds.com använder även Googles tjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.


HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom bl.a. certifieringsteknik för webbläsare samt backuphantering och GDPR-åtgärder. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.
Sweseeds.com använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare.


HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Om du registrerat dig som kund hos Sweseeds.com sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter i och med köp sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Sweseeds.com's eller Sweseeds.com's samarbetspartners åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det fullt ut träder i kraft. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få veta vilka personuppgifter vi har från dig, oavsett hur dessa samlats in. Du kan endast begära ut information om dig själv (undantag för god man eller förvaltare) och detta gör du genom en skriftlig begäran till oss. Begäran kan skickas in underskriven av dig per post eller inskannat med signatur via mail. Vi kommer alltid be om identifikation från dig som begär ut uppgifterna. Bifoga därför en kopia på din legitimation i samband med din begäran.

Sweseeds.com vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Sweseeds.com förändras, t.ex. om du ändrar e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna korrekta uppgifter till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sweseeds.com. Du har rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Vi har också ett GDPR-verktyg som gör det möjligt för dig att ta del av din information och hantera den därefter. Detta verktyg finns i sidfoten eller på din konto-sida när du är inloggad.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan.


LÄNKAR
Sweseeds.com kan innehålla länkar till andras webbplatser. Denna Personuppgiftspolicy gäller enbart Sweseeds.com. När du länkas till en annan webbplats bör du läsa personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Notera att Sweseeds.com inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


ÄNDRINGAR I VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY
Sweseeds.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på denna sida.


COOKIES
Sweseeds.com använder cookies, eller kakor på svenska, vilka är små textfiler som vår sida begär att få spara på din dator eller mobiltelefon. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till vår sidas olika funktioner. Cookies gör det även möjligt att ge dig riktade erbjudanden på andra webbplatser.

Fördelar med cookies
Likt andra webbplatser som säljer varor använder Sweseeds.com cookies för att göra det smidigt för dig som användare att handla. Med hjälp av cookies kan sidan hålla reda på vilka varor du har lagt i din varukorg, vilka inställningar du gjort och vilka produkter som tillkommit sedan du besökte oss senast. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig. Registrerar du dig som kund lagrar vi givetvis dina uppgifter med hög säkerhet i vår krypterade kunddatabas, skyddad från insyn.

Kan jag undvika cookies?
När du besöker Sweseeds.com för första gången får du en fråga om du vill acceptera våra cookies. Du har även alternativet att välja vilka cookies som får sparas och inte. Sweseeds.com använder sig av tre olika slags cookies: funktionscookies, analys- och statistik-cookies samt tredjepartscookies.
Om du inte vill tillåta cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller automatiskt informerar dig om att en webbsida innehåller cookies. Du kan välja att tillåta cookies från vissa webbplatser och samtidigt neka cookies från andra. Du kan även radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Varukorgen och kassan fungerar inte utan cookies
Sweseeds.com fungerar delvis även om du blockerar cookies. Du kan fortfarande se produkter och läsa information. Men om du väljer att inte tillåta cookies från vår sida kommer du tyvärr inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.